FOTO: Stockholms Läns Ridsportförbund

Frivilliga tävlingsstoppet upphävt!

2019-03-07

Det frivilliga tävlingsstoppet i Stockholmsområdet, med anledning av smittläget, upphör idag torsdagen den 7 mars.
Några arrangörer i området har dock själva valt att ställa in sina tävlingar i mars, liksom arrangörer på andra platser i landet.

Hästägarförsäkran är grundbulten i all träning och tävling med häst, och något som alla ryttare och hästägare ska känna till och ta ansvar för;

”Med hästägarförsäkran ansvarar ryttaren för att häst eller ponny som kommer till tävling inte visat tecken på smittsam sjukdom eller vistats i stall där smittsam sjukdom förekommit under de tre senaste veckorna före tävlingens början.”  länk

Hela tävlingssystemet bygger på att alla tar ansvar för sin hästs hälsa och att ryttare och hästägare kan lita på att ingen utsätter medtävlare för smittorisk, detta gäller även vid träning.

Tävlingsarrangörer och stallägare får utifrån aktuell smittinfo och eget omdöme avgöra om man vill ha anläggningen stängd ännu en tid för externa besök, detsamma gäller hästägare och ryttare som vill tävla eller träna på annan anläggning än den egna.

Infektionssjukdomar finns naturligt i hästpopulationen, men var och en måste ta sitt ansvar för att förhindra smittspridning samt se över sin hästs vaccinationsskydd avseende hästinfluensa.

På SVA:s hemsida finns en samlad information om utbrott av virusabort och hästinfluensa – länk 

Aktuell smittinfo finns också här – länk 

Vi påminner dem som är aktuella för att rida under Gothenburg Horse Show om smittskyddsmeddelandet från organisationen av evenemanget - länk 

Sponsorer

Annons