FOTO: MIKAEL SJÖBERG

Arbetsordning för Ungdomssektioner

Alla klubbar och föreningar har stadgar. Stadgarna är ett viktigt dokument som styr klubbens arbete, syfte och mål.

Svenska Ridsportförbundet har utformat de typstadgar som alla ridklubbar i Sverige har. Det gäller även ungdomssektionen. Det är viktigt att alla i klubben känner till stadgarna.


Här finns arbetsordning för ungdomssektionen

 


Senast uppdaterad: 2017-02-08

Sponsorer

Annons