Reportage från Regional Paradressyrtävling den 10 maj 2015 hosTyresö Ryttarförening

Detta reportage har Tyresö Ryttarförenings Kersti Paul både skrivit och tagit bilderna till. Stockholms Läns Ridsportförbund visar gärna upp reportaget för inspiration till andra föreningar över hur tävlingar för ryttare med funktionsnedsättning kan anordnas.

Rep 01

Om en tävlande vill låna häst visar ryttare från ridskolan upp olika hästar och ger lite information om deras egenskaper, så att paradressyrryttaren vet vad hen kan vänta sig.

Rep 02

Maria tittar längtande mot Rekruts, som hon red mycket fint vid tävlingen år 2014.

Rep 03

Framridning på utebanan.

Rep 04

Det finns olika sätt att stötta en paradressyrryttare så att funktionshindret överbryggas. Två exempel: speciella arrangemang kring tyglarna och en medhjälpare som kan ropa upp programmet.

Rep 05

På väg in till dressyrbanan – och så småningom glädjen efter en väl genomförd ritt.

Rep 06

När TRF:s paradressyrryttare Linnea Nyström förbereder sin insats är trimningen av tygelarrangemanget en viktig del.


Senast uppdaterad: 2015-05-27

Sponsorer

Annons