Prisutdelning SM Paradressyr 2015 Grad 2
FOTO: Stockholms Läns Ridsportförbund

Vill du börja tävla?

För pararyttare finns det möjlighet att tävla i egna klasser med delvis specialskrivna program. Under tävlingarna delas ryttarna upp i olika grader beroende på vilken funktionsnedsättning ryttaren har, samt hur grav funktionsnedsättningen är.

Lättnader i krav på medicinsk kort

Pararyttare får tävla till och med regional tävling UTAN att ha klassificering/medicinskt kort och i valfri svårighetsgrad.

För att starta på nationell tävling för pararyttare krävs:

  • en klassificering/medicinskt kort.
  • att ryttaren startar i den grad som anges på det medicinska kortet.
  • att ryttaren är kvalificerad enligt gällande regler TR II mom 291.

Medicinskt kort bygger på en bedömning, en klassificering, som visar hur omfattande funktionsnedsättning du har och därmed vilken grad du tillhör. 

Stockholms Läns Ridsportförbund ger arrangörsstöd till de föreningar som har en extra klass för pararyttare. Detta stöd är 800 kr och skall täcka kostnaderna för att ha en extra domare under tävlingsdagen.

Föreningar som arrangerar en tävling för pararyttare erhåller ett arrangörsstöd på 3000 kr.

 

Grönt kort och licens

För att få tävla inom ridsporten måste du ha Grönt kort. För att ta detta, måste du kunna grunderna i Tävlingsreglementet (TR) och hur man hittar i det.  Som ryttare med funktionshinder är det också viktigt att känna till vilka undantag och tillägg från TR som gäller för dig med medicinskt ID-kort. När du vill ta Grönt kort vänder du dig till din klubb

Om du har svårt att ta Grönt kort på vanligt sätt, är det okej att du får göra det efter dina egna förutsättningar.  Dock finns det i vissa fall möjlighet för den anordnande klubben att ansöka om dispens som innebär att det är tillräckligt om målsman/lagledare har grönt kort, även om ryttaren saknar kortet. Finns sådana dispenser anges de i propositionen. Mer utförlig information kan du få av förbundets handikappkonsulent.

För att få tävla på lokal nivå och högre krävs att du har en ryttarlicens. För att delta i tävling för ryttare med funktionshinder, behöver du lösa en lokal ryttarlicens. Den gäller oavsett om du tävlar på lånad eller på egen häst på ovan nämnda tävlingar.

 

För att anmäla till tävling behövs ett konto i Tävlingsdatabasen

Tävlingsdatabasen är just vad namnet beskriver en databas där all data om tävlingar, tävlingsryttare och hästar finns samlat. I Tävlingsdatabasen skapar varje ryttare ett konto för anmälan till tävling, betalning av startavgifter och licenser.

När du tar ett nytt grönt kort registreras detta i det konto som du skapar i ditt namn på tävlingsdatabasen (TDB). För dig som har ett grönt kort sedan tidigare men inte har det registrerat på ditt TDB-konto, kan du skicka in en kopia på ditt gröna kort till info@stockholmridsport.se medföljande uppgifter om ryttaren. På tävlingsdatabasen ansöker du även om ryttarlicens för att kunna tävla för den klubb du är medlem i. Betalning för licensen sker till Tävlingsdatabasen. Betalningsinstruktioner och OCR-nr finns på det konto du har skapat åt dig. Via TDB-kontot betalas även startavgifter och vid vissa tävlingar även andra kostnader som tillkommer.

För frågor om licenser kontakta Svenska Ridsportförbundet  www.ridsport.se

Tävlingsdatabasen finner du härhttps://tdb.ridsport.se

 

 

Lån av häst eller egen häst

Vid varje tävling finns möjlighet att tävla på lånad häst. Tävlingarna får därför mer karaktär av att vara tävlingar mellan ryttare, inte mellan ekipage och fokus ligger på ryttarens ridskicklighet.

Det blir allt vanligare att pararyttare tävlar på egen häst och man delar in klasserna i två avdelningar - en för lånad häst, avdelning A och en för egen häst, avdelning B. På mästerskap tävlar ryttarna enbart egen häst.

Att tävla på "egen häst" betyder inte att du som ryttare måste vara ägare till hästen. Det som är avgörande är att ryttaren själv tillhandahåller hästen och inte får en häst lottad av arrangören.

 

Vid tävlingar i Sverige rids oftast specialskrivna internationella program, som är speciellt utformade för att passa de olika graderna.

Inom grad 1 har man möjlighet att välja att antingen skritta eller skritta och trava. Ryttaren väljer själv alternativ, men alla tävlar mot varandra. 

Inom grad 2 innehåller programmen skritt och en mer sammanhängande travdel. 

Inom grad 3 förekommer skritt, trav och galopp i programmen och motsvarar ungefär LC. 

Inom grad 4 förekommer alla gångarter och rörelser som öppna, sluta och förvänd galopp.


Senast uppdaterad: 2018-11-14

Sponsorer

Annons