FOTO: Stockholms Läns Ridsportförbund

Vill du börja rida?

Det är inte funktionsnedsättningen i sig som avgör om man är funktionshindrad. Det är först när möjligheten att utföra en aktivitet begränsas av funktionsnedsättningen som den blir ett hinder.

Med rätt stöd kan en människa med funktionsnedsättning rentav vara mindre funktionshindrad som ryttare än i sin vardag. Det handlar om tillgänglighet, information och möjligheten till rätt stöd och hjälp i den miljö man vistas i.

Som pararyttare finns det många möjligheter! Många ridskolor har speciella grupper för pararidning. Där ges möjlighet att få prova sig fram bland de olika hjälpmedel som finns för att underlätta ridningen. Grupperna anpassas även efter pararyttarnas förutsättning, så att varje ryttare har möjlighet att utveckla sin ridning efter sina egna förutsättningar. Ibland kanske det behövs lite längre tid för ryttaren och hästen att lära känna varandra. Andra ryttare kan delta i den ordinarie verksamheten redan från början.


Senast uppdaterad: 2019-05-22

Sponsorer

Annons