Ridsporten ska vara en trygg plats

Alla ska känna sig trygga i sin idrott och kunna ägna sig åt sitt intresse utan att känna oro. För Svenska Ridsportförbundet är det här en mycket viktig fråga. Det är en självklarhet att alla ska känna sig trygga i sin idrott och kunna gå till stall och ridhus utan att känna oro för att bli trakasserad eller utnyttjad på något sätt.

Svenska Ridsportförbundet har antagit och ställt sig bakom Riksidrottsförbundets policy mot sexuella övergrepp inom idrotten samt Riksidrottsförbundets policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier inom idrotten. Vi välkomnar också Riksidrottsförbundets nyligen inledda samarbete med Bris som ger ytterligare ett verktyg i arbetet. Det kompletterar det arbete med Trygga Idrottare och Trygg i stallet som finns för våra föreningar och medlemmar.

Vad gör Svenska Ridsportförbundet?
För att ge råd och stöd i arbetet mot trakasserier, övergrepp eller näthat, har Svenska Ridsportförbundet inrättat funktionen medlemsombudsman. I praktiken är medlemsombudsmannen flera personer och funktioner. Men de ska gå att nå smidigt via mail eller telefon till Svenska Ridsportförbundets kansli.

Medlemsombudsmannen hanterar;
Medlemsfrågor och rådgivning
Juridiska frågor och föreningsfrågor
Sportfrågor och disciplinära ärenden

Du kan läsa mer om funktionen Medlemsombudsman HÄR

Läs mer på Svenska Ridsportförbundets hemsida. 

Källa: Svenska Ridsportförbundet, www.ridsport.seOm något allvarligt hänt
När och om något händer i din förening eller förbund – eller om du misstänker att något händer är det oerhört viktigt att agera. Och det är viktigt att agera snabbt. Beroende på händelsens art finns olika lämpliga lösningar. Är det ett barn som farit illa är det oerhört viktigt att barnet skyddas och att det är barnets berättelse eller din misstanke om att barnet far illa som är det primära. 

Vid en allvarlig förseelse råder vi er att söka stöd 
De sakkunniga för barn- och ungdomsidrott som finns i varje av RF:s 19 distrikt och på central nivå, finns till för er. De kan vägleda er och även hjälpa till att lägga upp en plan för åtgärder. De sakkunniga är utbildade för att kunna ge er ett bra stöd. En nära kontakt med samhällets övriga instanser finns på de allra flesta ställen. RF har också en speciell samverkan med Bris.

Det finns också andra aktörer som kan vara aktuella att ta kontakt med:
Bris stödlinje för barn når du på telefon 116 111
Bris vuxentelefon når du på telefon 0771 50 50 50, öppen vardagar mellan klockan 09.00-12.00 
Polisen når du på telefon 114 14. Vid akuta ärenden ringer du självklart 112. 
Socialtjänsten når du via din kommun.

BRIS stödlinje för idrottsledare
Som en del i idrottsrörelsens arbete för en bättre och tryggare idrott för barn och unga öppnar Bris en ny telefonlinje som riktar sig till ledare och tränare inom idrottsrörelsen. Till stödlinjen, som är en del av Bris och Riksidrottsförbundets samarbete, kan ideellt engagerade såväl som anställda inom idrotten ringa för att prata om oro kring ett barn. Stödlinjen har nummer 077-44 000 42.

Läs mer på Riksidrottsförbundets hemsida. 

Orosanmälan
Har du misstankar om att ett barn far illa – i idrottsverksamheten eller någon annanstans rekommenderas att du gör en orosanmälan till socialtjänsten. Även om idrottsledare, till skillnad mot lärare, socialtjänst och poliser, inte har skyldighet att anmäla är det givetvis önskvärt att vi tar vårt ansvar och sätter ett barns trygghet i första rummet.

Läs mer på Riksidrottsförbundets hemsida. 

Källa: Riksidrottsförbundet, www.rf.se/TryggidrottHur hade du det på nätet idag?
Rasistiska och sexistiska budskap, elakheter, trakasserier och mobbning har blivit en ovälkommen del av livet på nätet för många. Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna har samlat material och tips, med hjälp av Statens medieråd, för att hjälpa idrottsledare att visa hur man är en bra kompis, inte bara på banan och i omklädningsrummet utan även på nätet.

>> Här hittar du verktyg för dig som är ledare

>> Här hittar du verktyg för dig som är förälder

Källa: Svenska Ridsportförbundet, www.ridsport.se/Svensk-Ridsport/Tryggistallet/Kontaktuppgifter till mer information:

Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
www.rf.se, www.sisuidrottsutbildarna.se
Tel 08 - 699 60 00

JämO
www.jamombud.se
Tel: 08 - 440 10 60

Brottsofferjouren
www.brottsofferjouren.se
0200-21 20 19

BO (Barnombudsmannen)
www.bo.se
Tel: 08 - 692 29 50

Bris (Barnens rätt i samhället)
www.bris.se
Barnens hjälptelefon: 0200 - 230 230
Föräldratelefonen: 077 - 150 50 50
Brisbot - en chatbot som ger råd direkt på Kik och Facebook Messenger

Rädda Barnen
www.rb.se
Tel 08 - 698 90 00
Föräldratelefonen: 020 - 786 786

HOPP Riksorganisation mot sexuella övergrepp
www.hopp.org
Tel: 08 - 644 03 55
Jourtelefon: 020 - 44 33 55

Barnafrid - nationellt kunskapscenter
www.barnafrid.se

Svenska Ridsportförbundet arbetar för att du ska vara Trygg i stallet på flera sätt - Läs mer HÄR

Källa: Svenska Ridsportförbundet, www.ridsport.se/Svensk-Ridsport/Tryggistallet/


Senast uppdaterad: 2018-12-10

Annons