Sektioner och grupper

Besöksgruppen

Besöksgruppen uppdrag är:

Att stötta föreningarnas arbete. 
Att
 främja god hästhållning.
Att kvalitetsmärka distriktets föreningar.
Att genomföra föreningsbesök.
Att verka för föreningarnas önskemål. 
Att identifiera sportens utveckling och trender.

Mer information om vilka som ingår i besöksgruppen samt resuméer från deras möten finns HÄRUtbildningssektionen

Utbildningssektionens uppdrag är:

Att utveckla ridskolorna i distriktet.
Att öka utbildningsnivån på ridskolornas personal.
Att anordna cuper på ridskolenivå.
Att skapa mötesplatser för ridskolepersonal.
Att främja god hästhållning.
Att verka för god säkerhet på våra ridskolor.
Att årligen genomföra ridskolekonvent.
Att verka för licensierade tränare.
Att genomföra repetitionskurser.
Att genomföra aktiviteter för licensierande tränare.
Att öka samarbetet mellan tränare och ridlärare.
Att främja god utbildning för både häst och ryttare.

Mer information om vilka som ingår i utbildningsektionen samt resuméer från deras möten finns HÄRTävlingssektionen

Tävlingssektionens uppdrag är:

Att arbeta för att utveckla tävlingsverksamheten på alla nivåer i distriktet. 
Att ansvara för att utveckla alla grenars verksamhet i distriktet.
Att samordna kontakterna mellan föreningar/distrikt/förbund och övriga organisationer inom ramen för tävlingsverksamheten.
Att ansvara för uppföljning och utvärdering av sektionens verksamhet inför distriktsstyrelsen. (mål, budget, verksamhetsplan, rapportering).
Att ansvara för att föreningarna får råd och stöd i sina tävlingsarrangemang.
Att verka för att utbilda domare inom samtliga discipliner. 
Att ansvara för DM, serier och cuper samt regler för dessa.
Att samordna tävlingsterminen.
Att verka för etik och moral på tävlingsplatser.
Att genomföra tävlingskonvent årligen.

Mer information om vilka som ingår i tävlingssektionen samt resuméer från deras möten finns HÄRUngdomssektionen

Ungdomssektionens uppdrag är: 

Att vara en länk mellan den lokala föreningen och centrala ungdomssektionen
Att representera ungdomarna i distriktets styrelse 
Att stötta ungdomssektioner i distriktet
Att skapa verksamhet för ungdomar i distriktet
Att genomföra utbildningar för ungdomar
Att stimulera och engagera ungdomar inom ridsporten
Att motivera ungdomar till fortsatt engagemang inom ridsporten
Att se till att information om ungdomsfrågor/verksamhet når ungdomar
Att informera föreningarnas ungdomssektioner om vad DUS är och vilken verksamhet de kan erbjuda
Att öka samarbetet och gemenskapen mellan ungdomssektionerna i distriktet genom verksamhet som leder till kamratskap och sammanhållning.

Mer information om vilka som ingår i tävlingssektionen samt resuméer från deras möten finns HÄR


Senast uppdaterad: 2019-01-28

Annons