Digital Ridskoleträff

Vi diskuterar aktuella frågor från våra föreningar.

Datum/tid: onsdag 10 februari kl 10-ca 13

Anmälan senast fredag 5 februari. 

Träffen är kostnadsfri.

Preliminärt
- Corona-situationen
- Utbildningsbehov?
- Arbetsmiljöfrågor
- Hur kan vi samarbeta mellan klubbar?
- Erfarenhetsutbyte goda idéer

Skicka gärna mail till carina.sundstrom@ridsport.se om du vill anmäla ämne innan träffen.

Kursledare: Carina Sundström

Sponsorer

Annons