Info om Norrbottens Ridsportförbunds kurser & utbildningar

Kursinbjudan:
Inbjudningar till våra kurser annonseras i första hand via vår hemsida. I vissa fall skickas även inbjudningarna till klubben via mail.

Det är klubbens uppgift att se till att medlemmarna får vetenskap och har möjlighet att anmäla sig till kurserna. Vanligtvis sker detta genom att inbjudningarna sätts upp på klubbens anslagstavla eller annonseras via klubbens hemsida.

Anmälan:
Anmäl ditt intresse för kursen till din klubbs utbildningsansvarige. Observera att det i vissa fall (anges på inbjudan) är ett KRAV att anmälan sker via klubbens utbildningsansvariga.
  
De flesta kurserna anmäls till via Idrott Onlines utbildningsmodul. 

 

Kursbekräftelse:
En bekräftelse att anmälan är mottagen skickas ALLTID - får du ingen sådan - skicka din anmälan igen, tekniska problem kan uppstå. När kursen närmar sig skickas dessutom en fullständig kursbekräftelse med mera information om kursen, inställelsetid, betalning, deltagarlista, program m m.


Betalning av kursavgift:
Kursavgiften SKALL vara inbetald på vårt bgnummer 569-6646 senast innan kursstart.
Klubben är ytterst ansvarig för anmälan i de fall utbildningsansvariga är den som har anmält - i övriga fall är deltagaren personligen betalningsansvarig!
Obs! Vi debiterar 50 kr i faktureringsavgift om kursavgiften måste faktureras.

Kursekonomi:
Våra kurser finansieras via kursavgifter och landstingssubventioner.

Kommunala Ledarutbildningsbidrag:
Våra kurser berättigar till kommunala ledarutbildningsbidrag. Se till att
klubbens utbildningsansvarige tar kontakt med kommunens fritidskontor
som ger ut en folder som där man redogör för vilka kommunala bidrags-
normer som gäller i just din kommun.

Avbokningsregler:

 • Kursanmälan ÄR bindande! Vid uteblivet kursdeltagande gäller
  nedanstående:

 • Kursdeltagaren debiteras 75% av kursavgiften om man ej deltar.
  OAVSETT ORSAK
  !!!  Undantag är om vi kan fylla plasen med annan deltagare/reserv

 • Sjukintyg/veterinärintyg friskriver INTE deltagaren/klubben från betalningsansvar!

 • Tar man tillbaka anmälan INNAN anmälningstidens utgång behöver man inte betala kursavgiften.

 • Kursarrangören (Norrbottens Ridsportförbund) skall för att ovanstående gälla meddelas SKRIFTLIGEN  (via post, fax, sms eller mail) så snart som möjligt (dock INNAN kursens start) att kursdeltagaren ej avser delta. Får vi inget meddelande så
  debiteras HELA avgiften.

 • Speciella regler för ULK/VULK kurser: Anmälan är bindande enligt ovanståend för SAMTLIGA TRE UTBILDNINGSSTEG!! I och med det även betalningsansvaret. Det är med andra ord INTE möjligt att hoppa av mellan kurserna! Man kan (vid sjukdom) flytta mellan ULK/VULK, men missar man någon kurs är ändå klubben betalningsansvarig för 75% av kursavgifen på den/de missade kurs(erna). Fullföljer man inte utbildningsstegen erhålls inget intyg.
   
  

Senast uppdaterad: 2017-05-17

Sponsorer

Annons