INFO

till klubb som vill anordna en distriktskurs på hemmaorten.   
 
Har ni en idé om kurs på klubben som kan vara intressant för andra klubbar/deltagare i vårt län?
Läs då här vad som gäller för att kunna anordna en kurs som distriktskurs?I vilka ämnen kan distriktskurser arrangeras?
 
Tips kan ni få genom vår kurskalender eller titta på vår utbildningsplan. Men vi kan även göra kurser i andra ämnen och för andra målgrupper (än instruktörer, funktionärer, tävlingsryttare m.fl.). Tag kontakt med oss för en diskussion.
 
  • att det (så långt det är möjligt att förutse) kan antas att tillräckligt intresse finns för kursen och att arrangerad kurs ej riskerar att underminera deltagarunderlaget för ordinarie distriktskurser. Att distriktets utbildningssektion även har personella & ekonomiska resurser är en förutsättning...
  • att kontakt - I GOD TID innan kursens planerade genomförande - tas med distriktets utbildningssektion eller aktuell distriktsgrenledare/kommittéordförande.
  • att ALL administration (kursinbjudan, anmälningar, bokning av ledare/instruktör, anläggningsbokning, kursbekräftelse m.m.) sköts via distriktet. I vissa fall sköter dock den lokala kursledaren bokning av ledare.
  • att det finns en lokal kursledare som sköter alla praktiska detaljer kring kursen (kost, logi, programplanering m.m.). Den lokala kursledaren skall direkt efter avslutad kurs göra bl.a. deltagarredovisning till kansliet.
  • att alla och envar (som uppfyller målbeskrivningen för kursen) och som tillhör klubb ansluten till Norrbottens Ridsportförbund kan söka kursen. Platser på kursen tillsätts enligt principen "först till kvarn"... med undantag av Ridledarkursen där speciella antagningsregler gäller.
  • att anmälan (om så framgår av inbjudan) skall vara undertecknad av klubbens utbildningsansvariga eller motsvarande.
  • att anmälan är BINDANDE och att Norrbottens Ridsportförbunds avbokningsregler gäller.
  • att vid kurser för länets tävlingsryttare i första hand används auktoriserade C-, B- eller A-tränare. Och att den anlitade tränaren/kursledaren uppvisar F-skattsedel. I annat fall dras 30 % prel. skatt på arvodet plus att arbetsgivaravgift betalas in. Inkomstuppgift lämnas vid årets slut till anlitade tränare/instruktörer.

 


Senast uppdaterad: 2012-10-03

Sponsorer

Annons