Stadgar & Dokument

Här har vi dokument som rör verksamheten inom Norrbottens Ridsportförbund. En del dokument är så kallade "levande" material och uppdateras därför löpande under året. Dokumenten publiceras i pdf-format om inget annat anges.

Stadgar för Norrbottens Ridsportförbund
Typstadgar för föreningar  (detta är tidigare stadgar - i anslutning till årsmöte 2020 skall nya antas) Här kommer aktuella stadgar så snart vi har dem.
Typstadgar för föreningar  word-format (se ovan - gamla stadgar)
Stadgar för ungdomssektioner 
Stadgar för Norrbottens Ridsportförbundet 
Stadgar för SvRF 

DUS stadgar (Distriktsungdomssektionen)

Mål och Inriktning
Verksamhetsinriktning

Policydokument
Policy och handlingsplan mot Sexuella trakasserier
Jämställdhetsplan

Förening
Att bilda ridklubb - information

Ansökan ridklubb 
Ridsporten i täten - om föreningsutveckling 2008 (641 kB)
Välj smart - handbok för valberedningen

Ledare
Stallet - en jordnära skola  2008 (431 kB)
Ridsporten Vill - Ridsportens idéprogram visar vad ridsporten står för och vänder sig i första hand till alla våra ledare - oavsett inom vilket av ridsportens områden man verkar.

Säkerhet, anläggning
Säker med häst 2008 (818 kB)
Hästhållning med kvalitet (besöksprotokoll pdf)
Skadeblankett

Utbildning
Utbildningstrappan
Ridsportens bibliotek  - katalog med utbildningsmaterial 2008 (1,6 MB)
Senast uppdaterad: 2020-02-17

Sponsorer

Annons