Förändring i registrering av Grönt kort!

2019-08-19

Förändringar gällande Grönt Kort-registrering

Hallands Ridsportförbund förändrar arbetet kring registrering av GK (Grönt kort) i TDB.

Då vi arbetar utifrån våra medlemmar och vill säkerställa hanteringen av personuppgifter, i enligt med vår integritetspolicy och GDPR, så gör vi en förändring i hanteringen kring GK-registreringen. 

Den största enskilda förändringen gällande Grönt kort-registrering är:

Vi kommer efter årsskiftet, 20191231, inte längre ha möjlighet att registrera Grönt kort tagna innan februari 2011, i TDB, om det fysiska kortet saknas. Det innebär att trots att man tidigare haft ett fysiskt grönt kort, men saknar det nu, så kommer man behöva gå om kursen då vi inte längre kommer ha några gamla uppgifter sparade. Har du det fysiska Grönt kort kvar, går det bra att maila en bild på det, tillsammans med dina personnr, så registreras det på ditt TDB-konto. OBS! tänk på att du bara ska ha ETT TDB-konto OBS!

För er som tagit Grönt kort 2011 till 2018 (då det fysiska kortet försvann) och ännu inte fått det registrerat på sitt TDB-kontot, så har ni fram till den 31/3 2020 på er att får detta gjort. Kontakta Hallands Ridsportförbunds kansli, halland@ridsport.se

För dig som är godkänd på kurs under 2019, ligger uppgifterna kvar nästkommande år (2020), därefter raderas de. Detta medför att varje kursdeltagare måste se till att det finns ett aktuellt TDB-konto att registrera det Grönt kort på, efter slutförd och godkänd GK-kurs. Uppgifterna, med godkänt GK, sparas på kansliet till senast nästkommande kursår.


Vid frågor, kontakta kansliet 0706-722429.

Sponsorer

Annons