Grönt kort_framsida

Förändring i registrering av Grönt kort!

2019-08-19 12:22

Förändringar gällande Grönt Kort-registrering

Hallands Ridsportförbund förändrar arbetet kring registrering av GK (Grönt kort) i TDB.

Då vi arbetar utifrån våra medlemmar och vill säkerställa hanteringen av personuppgifter, i enligt med vår integritetspolicy och GDPR, så gör vi en förändring i hanteringen kring GK-registreringen. 

Grönt kort_framsida

Aktuella GK-kurser

2019-01-07 08:42

Här kan ni se aktuella GK-kurser inom Hallands distrikt.

Taikon liten beskuren

Grönt kort-handledare i Halland 2020

2018-02-14 11:13

Följande Grönt kort-utbildare finns i Halland 2019:

Sponsorer

Annons