FOTO: NN

Ryttarutveckling ponny 2019-2020

Ålder: 12-16 år     

Kategori: ponny

Kostnad: 1.500 kr

Nivå:

Dressyr: tävlar idag LB på regional nivå, med förutsättningar för högre

Hoppning: tävlar idag LB på regional nivå, med förutsättningar för högre                           

Fälttävlan: tävlar idag P80 på regional nivå, med förutsättningar för högre

Följande verktyg kommer ni att stifta bekantskap med: 

Etik och moral: I centrum står Ridsportens ledstjärnor och Code of Conduct som definierar hur vi ska uppträda mot ponnyn och vilket förhållningssätt som vi ska ha gentemot varandra i ridsporten. 

Fysträning och kostlära: Ridning är bra träning men kan behöva kompletteras för att ge ryttaren en tillräckligt allsidig träning. Allt fler ryttare inser värdet av att komplettera ridningen med egen fysträning. Att träna allsidigt och äta vettigt är en bra början.

Hästkunskap: Att ha god kunskap om ridning och hästar är en förutsättning för att lyckas med sin ridsportsatsning. Här är det främst fokus på grundläggande kunskaper om hästens beteende, den dagliga skötseln och säker hästhantering – allt med utgångspunkt från djurskyddet och hästvälfärden. En framgångsrik ryttarkarriär startar med en god kännedom om hästen.

Mental träning:  Att känna till, och kunna hantera, sina egna reaktioner i samband med prestation ger svar på många frågor. 

Grundridning: Att lära sig träna ponnyn allsidigt är att sikta mot en hållbar utveckling. En grundläggande utbildning som ger ryttaren en bra start och goda förutsättningar för ett livslångt intresse. Denna punkt kommer att ske uppsutten. 

Ansvariga för RU ponny

Jennifer Åkerman 072-362 09 92

Fia Hanssen 070-292 62 58                                             


Senast uppdaterad: 2019-09-02

Sponsorer

Annons