För tävlingsarrangörer

Här finns all info som behövs ut till tävlingsarrangörerna.  

Till SvRFs hemsida för dokument arrangörer/funktionärer

Rekommendationer för Pay and Jump/ride

Dispensansökan 

Ansökan om inställande av tävling   (public. 190730)

Att arrangera tävling

Bestämmelser för Dressyrdomare

Laguppställningsblankett

 Registreringskort för domare, som skall skickas in till Kansliet senast 31 dec varje år.
Här kan du läsa mer  om registreringskort


Senast uppdaterad: 2019-08-06

Resultat 2019

Läs mer

Sponsorer

Annons