Möten & Forum

MÖTEN OCH FORUM INOM HALLANDS RIDSPORTFÖRBUND

ORDFÖRANDEKONFERENSER

Ordförandekonferensen är ett forum där styrelsen i Hallands Ridsportförbund träffar ordförande eller styrelserepresentanter från ridklubbarna i distriktet. Under konferenserna diskuteras aktuella frågor, information från förbundet etc. Syftet med ordförande konferenser är att vara länken mellan klubb – distrikt – förbund.

STORMÖTEN

Stormötena är till för sektionerna; TS – Tävlingssektionen, RAS - Ridskole- och anläggningssektionen och DUS - Distriktsungdomssektionen. Ibland är mötena gemensamma då information från de olika sektionerna varvas under mötet, ibland är de delade och då möts varje sektion var för sig. Under stormötena diskuteras frågor inom respektive sektions ansvarsområden. Aktuella frågor kan vara kommande aktiviteter, information från förbundet etc., men den kanske allra viktigaste funktionen med stormötena är att få input från klubbarna. På stormötena representeras klubbarna av representanter från respektive klubbs tävlings-, utbildnings- och ungdomssektion.

Huvudsyftet med stormöten och ordförande konferenser är att öka kommunikationen mellan klubb-distrikt-förbund. Varken ordförandekonferenser eller stormöten är beslutande organ utan fungerar som rådgivande inför beslut till styrelse och sektioner.

Klubbarna ska på sitt årsmöte välja representanter och ersättare för dessa till såväl ordförandekonferenser som stormöten (obs! en per sektion).

ÖVRIGAFORUM

Faddersystem

Varje klubb har en styrelsemedlem och en ur DUS styrelsen som fadder. Faddersystemet är till för att det ska finnas en naturlig och nära kontakt rakt in i distriktsstyrelsen på varje ridklubb.

Distriktet – En resurs!

Har en klubb en fråga eller är i behov av hjälp kring en specifik fråga hjälper distriktet gärna till. Ett exempel på en hjälp att få är Tävlingssektionens arbetsgrupp Arrangörsstöd och Utveckling som gärna hjälper mindre rutinerade klubbar med tävlingar eller kommer med råd och tips kring utförande av säkrare tävlingar.

Alla frågor är välkomna, stora som små, är du osäker på vem i styrelse eller sektion du ska vända dig till, kontakta kansliet så får du guidning.


Senast uppdaterad: 2019-03-26

Sponsorer

Annons