Hallands RF

Här hittar du den fastställda Organisationen för Hallands RF: HÄR 

-Verksamhetsidé

Hallands Ridsportförbund ska verka för god gemenskap och ledarskap som bygger på gemensamma värderingar och en gemensam syn på relationen mellan människor samt mellan människa och häst. Till grund för dessa värderingar använder vi Ridsporten Vill, Ridsportens ledstjärnor och Ridsport 2025. 

-Vår vision

Hallands Ridsportförbund skall vara i framkant och ledande genom tillgänglighet och ständig förbättring samt att fler kommer i kontakt med ridsporten i en trygg och utvecklande miljö.

-Mål

Verksamheten i Halland har sin grund i Svenska Ridsportförbundets mål:

Ridsportens värdegrund och varumärke                                                                                    Vi lever och leder enligt ridsportens värdegrund och samlas runt ett tydligt varumärke för svensk ridsport.

Ridsport på hästens villkor                                                                                                     Med utgångspunkt i kunskap, beprövad erfarenhet och aktuell forskning skapa bästa möjliga förutsättningar för hästens välmående.

Ridsport på individens villkor                                                                                                     Skapa förutsättningar för att fler väljer att rida och umgås med hästar i våra föreningar, hela livet.

Ridsportens prestationsmiljöer                                                                                                     Våra utbildnings- tränings- och tävlingsformer skapar lust, laganda och inspirerar till att lära och prestera. Vi skapar förutsättningar för sportsliga framgångar nationellt och internationellt.

Ridsportens förutsättningar                                                                                                     Skapa förutsättningar för en hållbar utveckling av svensk ridsport och öka vårt inflytande inom idrotten och i samhället, i Sverige och i världen.

-Vår kärnverksamhet

- Utbildning

- Ungdomar

- Ridklubb/ridskola

- Sport/tävling

- DOM Distriktombudsman (trygg idrott)

Vårt uppdrag

-Styrelsen                                                                                                                        Styrelsen (DS) för Hallands Ridsportförbund är övergripande ansvarig för all verksamhet inom Hallands Ridsportförbund och skall svara för att verksamheten arbetar för och lever upp till vision, mål och värdegrund.Styrelsen skall agera på ett sådant sätt att god kommunikation, gott samarbete och ett gott förtroende skapas i relationer med alla samarbetspartners, andra distrikt, sektioner, sponsorer samt samhället i stort.

-Sektioner                                                                                                                             Sektioner för Tävling (TS), Ridskola/anläggning (RAS) och Distriktets ungdomssektion (DUS) skall arbeta i god anda och samverka med distriktets föreningar och styrelsen (DS). Varje sektion ansvarar för sina specifika kommittéer och områden.

-Kansli                                                                                                                              Kansliet skall vara ett stöd till Hallands Ridsportförbund och till föreningarna i Halland.  Kansliet ansvarar för:

Adjungerad som sekreterare i styrelsen

Löpande kansliadministration enligt upprättad verksamhetsplan

Ekonomi, bokföring och fakturahantering

Regler och propositioner

Rådgivning till distriktets föreningarUppdatera och utveckla hemsidan och vara aktiv på sociala media 

Administrativt samverka med Svenska Ridsportförbundet, Distrikten inom SvRF, Hallands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna


Styrelsen för Hallands Ridsportförbund 2019


Senast uppdaterad: 2019-03-26

Sponsorer

Annons