Stadgar & Årsmötesprotokoll

Hallands Ridsportförbunds Stadgar samt Årsmötesprotokoll. 

Stadgar för Hallands Ridsportförbund. Beslut årsmötet 2016. HIttar du: HÄR

Stadgar för Hallands Ridsportförbund. Godkända 7 maj  2014. Hittar du HÄ

Årsmötesprotokoll 2019 hittar du HÄR

Årsmötesprotokoll 2018 hittar du HÄR

Årsmötesprotokoll 2017 hittar du HÄR

Årsmötesprotokoll 2016 hittar du: HÄR

Årsmötesprotokoll 2015 hittar du: HÄR

Årsmötesprotokoll 2014 Hittar du HÄR

Årsmötesprotokoll 2013 Hittar du HÄR

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2012

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2011 Protokollet finns i orginal underskrivet på kansliet.
Tillägg till protokollet att Johanna Bengtsson är invald i Valberedningen 2011 och 2012.

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2010


Senast uppdaterad: 2019-05-02

Sponsorer

Annons