Clarence von Rosen

1867-1955 - greve, hovstallmästare, officer, idrottsfrämjare, ryttare

- pionjär och eldsjäl inom svensk ridsport
 

Clarence von Rosen, med sin initiativkraft och förmåga att entusiasmera, var en av förgrundsgestalterna i svensk idrott och sport i början av seklet.
Själv tävlingsryttare var han pådrivande när det gällde att få med ridsporten på det olympiska programmet.
1900 blev han medlem i Internationella Olympiska kommitten.
"då jag, sittande i Athens stadion, föresatte mig att införa hästtävlingar i de Olympiska spelen, drevs jag mycket därtill av en redan då gammal längtan att visa världen ridkonstens höga ståndpunkt i Sverige..."

Redan 1894, två år innan OS i Aten, var Clarence von Rosen övertygad om att hästtävlingar skulle bli OS-gren och det var också han som utarbetade programmen för dessa.

1910 blev Clarence von Rosen generalsekreterare i Kommittén för hästspelen vid OS i Stockholm 1912 och ansvarade för dess ryttartävlingar. Kommittén utvecklades till den första ridsportorganisationen SRC, Svenska Ridsportens Centralförbund 1912.
Det internationella och olympiska engagemanget fortsatte, 1932 var von Rosen överledare för den svenska truppen i Lake Placid och satt i ledningen vid sommarspelen i Los Angeles 1932 och Berlin 1936.
1921 bildades det Internationella ridsportförbundet på initiativ av Clarence von Rosen och han blev dess hederspresident 1935.

Clarence von Rosen var aktiv i så skiftande grenar som motorsport, bandy, ishockey, fotboll, lawn-tennis, skridsko, jakt och fiske, skytte, segling, simning och rodd men sitt största intrese ägnade han hästsporten.
På 1890-talet, hemkommen från från utbildningen vid det militära ridlärarinstitutet och kejserliga spanska ridskolan i Wien, byggde han upp ett högklassigt kapplöpningsstall och var kring sekelskiftet Sveriges mest framgångsrike tävlingsryttare.
Han deltog i och vann ofta de flesta stora internationella ryttartävlingarna, i främst Tyskland och Österrike.
Legendariska är hans hästar Rigoletto, kallad Åkar´ Pett´sson, Tea Cake, Le Halo, Basement och Santa Rosa, ett vackert mörkbrunt sto och förrmodligen en av de bästa kapplöpningshästarna i Sverige genom tiderna.
Även i hoppning deltog von Rosen framgångsrikt, bland annat vid den första stora hästtävling som arrangerades i London efter kriget 1920. Han hoppade här Koks, en svensk halvardenner och bidrog till att det svenska laget tog hem första pris.
Clarence von Rosen deltog i 132 starter, hemförde 44 segrar och 56 placeringar.

Clarence von Rosen var en av tillskyndarna till Stockholms Idrottspark vid Storängsbotten. Här på norra Djurgården i Stockholm hade Oscar II upplåtit mark. Anläggingen invigdes av kungen 1896 och 1906-07 utvidgades den med ridhus och stall, dvs det område som än i dag används för årliga ryttarevenemang.
Inför OS i Stockholm krävdes en större arena av internationell klass - ett Stadion. Bakom Stadions tillkomst låg den alltid entusiastiske Clarence von Rosen.

Clarence von Rosen avled 1955 i en ålder av 88 år. Det var året före de olympiska ryttarspelen i Stockholm, vilka avhölls på de banor och den arena som han i så hög grad medverkat till att skapa. Samma arenor där Ryttar-VM i Stockholm 1990 gick av stapeln.

Clarence von Rosens liv
1887 underlöjtnant vid Kungliga Livregementets husarer
1890-92 elev - sk frekventant - vid K.u.K Reitlehrer Institut i Wien
1893 kejserliga Spanska ridskolan i Wien
1894 styrelseledamot i Stockholms kapplöpningskommitté, sedemera Stockholms kapplöpningssällskap
1907 ryttmästare i armén
1909 stallmästare vid hovet
1916 hovstallmästare

Vi återkommer med artiklar både om OS i Stockholm 1912 och  Ryttar-OS i Stockholm 1956. Och naturligtvis VM 1990, det första samlade Ryttar-VM.

Uppgifterna är hämtade från en skrift som gavs ut i samband med Ryttar-VM i Stockholm 1990 sammanställd av Gunila Klosterborg
 


Senast uppdaterad: 2009-06-25

Samarbetspartner

Annons