Loading images...
 • 1912

  1912

  1912 bildades Svenska Ridsportens Centralförbund, SRC. Det var till en början en kommitté med uppdrag att se hur ridsportens tävlingar skulle ingå i de Olympiska spelens program 1912.

  Läs mer >>

 • 1920-30-tal

  1920-30-tal

  Under den här tiden var hästen det djur som hade högst status i jordbruket. Man har beräknat att det i Sverige år 1920 fanns över 700 000 hästar, det högsta antalet som uppmätts hittills.

 • 1942

  1942

  Svenska Lantliga Ryttarföreningars Centralförbund, SLRC, bildades ur en oro över att hästbeståndet skulle försvinna när armén skar ned på antalet hästar.

  Läs mer >>

 • 1948

  1948

  År 1948 bildades Ridfrämjandet för att främja folkhälsan och göra ridsporten till ”folksport”. Bland annat genom att låna ut arméns hästar (ackordshästar) till ridskolor och ge billiga lån till ridhusbyggnader.

  Läs mer >>

 • 1954

  1954

  Svenska Ponnyföreningen, SPF, bildades för att främja intresset för ponnysporten i Sverige. Fram till 1950-talet var ponnyer faktiskt ovanliga på såväl tävlingsbanor som ridskolor.

  Läs mer >>

 • 1956

  1956

  När hästarna inte släpptes in i Australien till OS i Melbourne gick frågan till Sverige och Stockholm om man kunde arrangera en Ryttarolympiad. Det blev ett framgångsrikt mästerskap med bland annat tre svenska guldmedaljer.

  Läs mer >>

 • 1960-70-tal

  1960-70-tal

  Under 1960-70 talet avhästades armén och 1968 var sista året för arméns ridskola på Strömsholm. På 70-talet började tjejerna allt mer att ta över på stallbacken. En tid då schaletten satt som gjuten under hjälmen.

 • 1990

  1990

  Första samlade Ryttar-VM:et genom tiderna avgörs i Stockholm. Aldrig förr hade ridsporten genomfört världsmästerskap i alla de sex VM-grenarna samtidigt. Det blev en hästfest vi sent ska glömma.

  Läs mer >>

 • 1993

  1993

  Dagens förbund, Svenska Ridsportförbundet, bildas genom en sammanslagning av Svenska Ridsportens Centralförbund, Svenska Lantliga Ryttarföreningars Centralförbund, Ridfrämjandet och Svenska Ponnyföreningen.

  Läs mer >>

 • 2012

  2012

  Under 2012 firar Svenska Ridsportförbundet att det är 100 år sedan Svenska Ridsportens Centralförbund bildades i samband med OS 1912. Jubileumsåret har redan startat.

  Häng med >>

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

1948

Under 1940-talet avhästades armén och det var fler än de aktiva i SLRC som var oroliga för vad som skulle hända med alla hästar.

Avhästningen innebar att armén hade allt mindre behov av hästar eftersom man började använda motordrivna fordon i allt högre utsträckning. Samtidigt var inte minst staten och armén oroliga för att det skulle finnas alltför få hästar till arméns förfogande om Sverige – i kalla krigets spår - skulle bli utan olja. Därför tillsattes en statlig utredning om hur man skulle kunna upprätthålla antalet hästar och utbilda dem i fredstid. Svaret blev att ridsporten, precis som till exempel simfrämjandet och turistfrämjandet, borde inrätta en ”främjandeorganisation”.

År 1948 bildades därför Ridfrämjandet för att göra ridsporten till ”folksport”. För att främja ridsporten skulle ridskolor kunna få billiga lån till ridhusbyggnader och arméns hästar skulle lånas ut – så kallade ackordshästar. Vidare skulle rabattbiljetter till ungdomar fördelas.

Ridfrämjandet kom i mångt och mycket att bli ridskolornas organisation. Inte minst genom att man tog tag i barn- och ungdomsverksamheten. Organisationen ordnade kurser i föreningskonst och i hur man tar hand om hästar. Man ordnade även märkestagning.

Det var genom Ridfrämjandet som ridsporten kunde få de bidrag till barn- och ungdomsidrotten som staten började fördela under andra hälften av 1900-talet.

tabell_ridfrämjandets_utveckling3
Ridfrämjandets utveckling illustrerat i antalet föreningar, enskilda medlemmar och andelen ungdomar. Åren 2000 och 2010 avser Svenska Ridsportförbundet.

Svenska Ridsportförbundet
Ridsportens Hus
734 94 Strömsholm
Tel 0220-456 00
Fax 0220-456 70
kansliet@ridsport.se
Logga in